THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 03-03-2021
02-03-2021 43 TRƯỢT
01-03-2021 91 TRÚNG BT: 91
28-02-2021 47 TRÚNG BT: 47
27-02-2021 75 TRÚNG BT: 75
26-02-2021 15 TRƯỢT
25-02-2021 42 TRƯỢT
24-02-2021 15 TRÚNG BT: 15
23-02-2021 75 TRÚNG BT: 75
22-02-2021 62 TRÚNG BT: 62
21-02-2021 57 TRƯỢT
20-02-2021 62 TRƯỢT
19-02-2021 14 TRƯỢT
18-02-2021 80 TRÚNG BT: 80
17-02-2021 25 TRƯỢT
16-02-2021 89 TRÚNG BT: 89
15-02-2021 80 TRÚNG BT: 80