THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 17-01-2021
16-01-2021 3-4 | 27 67 | 46 25 97 15 TRƯỢT | TRÚNG ST: 27 67 | TRÚNG XIÊN 4: 46 25 97 15
15-01-2021 8-3 | 77 97 | 29 47 06 48 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG ST: 77 97 | TRÚNG LÔ: 29 47 48X2
14-01-2021 3-8 | 94 04 | 95 83 53 31 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 04 | TRÚNG LÔ: 95X2
13-01-2021 5-9 | 14 87 | 53 72 13 88 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 14 | TRÚNG LÔ: 72 13X2 88
12-01-2021 8-2 | 92 63 | 71 21 47 20 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 92X2 63 | TRÚNG LÔ: 71 20
11-01-2021 0-5 | 05 48 | 10 48 20 36 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG LÔ: 10 48 20
10-01-2021 4-6 | 08 14 | 66 95 17 68 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 08 14X2 | TRÚNG LÔ: 95 17 68
09-01-2021 6-4 | 29 98 | 29 90 84 54 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 29 | TRÚNG XIÊN 4: 29 90X2 84 54
08-01-2021 2-6 | 51 63 | 13 73 00 43 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 00 43
07-01-2021 5-4 | 60 87 | 44 58 14 88 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 87 | TRÚNG LÔ: 44 14X2 88
06-01-2021 0-1 | 49 88 | 78 19 27 43 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 49 | TRÚNG LÔ: 19X2 27 43
05-01-2021 7-6 | 14 23 | 30 14 88 54 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 14 23 | TRÚNG XIÊN 4: 30 14 88 54X2
04-01-2021 8-8 | 88 46 | 63 39 89 52 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 88X2 46 | TRÚNG LÔ: 63 39
03-01-2021 3-2 | 59 69 | 55 28 14 13 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 59 | TRÚNG LÔ: 55 28 14
02-01-2021 7-1 | 10 04 | 51 12 35 32 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 10 04 | TRÚNG LÔ: 51 12 32
01-01-2021 6-4 | 66 33 | 90 77 76 38 TRƯỢT | TRÚNG ST: 66 33 | TRÚNG LÔ: 90 77 76