THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 26-05-2024
25-05-2024 4-3 | 15 73 | 19 95 58 20 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 15 | TRÚNG LÔ: 19 95
24-05-2024 9-7 | 81 30 | 30 02 04 89 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 81 30 | TRÚNG LÔ: 30 02 04
23-05-2024 7-1 | 91 73 | 04 76 87 51 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 73 | TRÚNG XIÊN 4: 04 76 87 51
22-05-2024 9-7 | 68 46 | 30 76 07 77 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 68 | TRÚNG LÔ: 30 76
21-05-2024 0-0 | 47 61 | 89 02 69 98 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 47 61 | TRÚNG LÔ: 89 02
20-05-2024 6-6 | 86 24 | 07 66 86 61 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 86 24 | TRÚNG LÔ: 66 86 61
19-05-2024 6-8 | 68 86 | 25 96 35 43 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 68X2 86 | TRÚNG XIÊN 4: 25 96X3 35 43
18-05-2024 2-2 | 60 25 | 69 17 65 66 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 25 | TRÚNG LÔ: 69 17 65
17-05-2024 6-8 | 72 31 | 80 68 71 22 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 31 | TRÚNG LÔ: 80X2 68 71
16-05-2024 3-2 | 74 52 | 30 81 92 69 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 74 52 | TRÚNG LÔ: 30 92X2
15-05-2024 2-6 | 98 16 | 84 53 32 10 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 98 16 | TRÚNG LÔ: 53 10
14-05-2024 8-0 | 10 49 | 91 61 26 65 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG XIÊN 4: 91 61 26 65
13-05-2024 8-9 | 07 64 | 16 34 01 59 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 07 | TRÚNG LÔ: 59
12-05-2024 0-5 | 57 30 | 61 40 51 88 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 57 30 | TRÚNG LÔ: 40 51 88
11-05-2024 7-4 | 87 46 | 99 30 00 11 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG ST: 87 46 | TRÚNG LÔ: 99 30 00X2
10-05-2024 3-5 | 74 36 | 69 64 66 70 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 36 | TRÚNG LÔ: 69 64 70X2