THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 02-06-2023
01-06-2023 2-1 | 00 17 | 17 24 62 03 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 00 17X2 | TRÚNG LÔ: 17X2
31-05-2023 6-0 | 22 26 | 15 07 43 61 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 22 26 | TRÚNG LÔ: 07 43 61
30-05-2023 6-5 | 31 00 | 37 71 68 96 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 00 | TRÚNG XIÊN 4: 37X2 71 68 96
29-05-2023 6-7 | 24 15 | 94 37 48 42 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 15X2 | TRÚNG XIÊN 4: 94 37 48 42X3
28-05-2023 5-9 | 89 71 | 87 18 89 97 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 89 71 | TRÚNG LÔ: 87 18 89
27-05-2023 3-8 | 76 92 | 24 40 09 34 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 76 | TRÚNG LÔ: 24 40
26-05-2023 9-0 | 10 03 | 24 91 53 08 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 10X2 03X2 | TRÚNG LÔ: 91 53 08
25-05-2023 1-7 | 81 67 | 84 92 77 81 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 81 67 | TRÚNG LÔ: 84X2 77 81
24-05-2023 6-5 | 90 54 | 76 63 73 72 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 54 | TRÚNG XIÊN 4: 76 63 73 72
23-05-2023 7-2 | 40 27 | 43 07 72 26 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 40 27 | TRÚNG LÔ: 07 72
22-05-2023 5-7 | 83 92 | 82 07 15 19 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG LÔ: 92 | TRÚNG XIÊN 4: 82 07 15 19
21-05-2023 9-6 | 49 40 | 71 42 04 64 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 49 40 | TRÚNG LÔ: 42X2 64
20-05-2023 5-2 | 44 52 | 88 62 30 27 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG XIÊN 4: 88 62 30 27
19-05-2023 1-5 | 89 11 | 62 31 71 29 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 89 11 | TRÚNG LÔ: 31 71 29
18-05-2023 3-2 | 06 20 | 41 90 56 99 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 41 90 56 99
17-05-2023 4-9 | 76 41 | 52 37 39 32 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 76 41X2 | TRÚNG LÔ: 52 39