THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 03-03-2021
02-03-2021 53 | 53 TRÚNG LÔ: 53X2 | TRÚNG BT: 53X2
01-03-2021 77 | 40 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRƯỢT
28-02-2021 98 | 37 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG BT: 37
27-02-2021 13 | 83 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 83X2
26-02-2021 10 | 43 TRÚNG LÔ: 10 | TRÚNG BT: 43
25-02-2021 55 | 74 TRÚNG ĐỀ: 55X2 | TRÚNG BT: 74
24-02-2021 14 | 39 TRƯỢT | TRÚNG BT: 39
23-02-2021 20 | 26 TRƯỢT | TRÚNG BT: 26
22-02-2021 18 | 08 TRÚNG LÔ: 18X2 | TRÚNG BT: 08
21-02-2021 07 | 13 TRÚNG ĐỀ: 07 | TRÚNG BT: 13
20-02-2021 40 | 83 TRƯỢT | TRƯỢT
19-02-2021 03 | 24 TRÚNG ĐỀ: 03X3 | TRÚNG BT: 24
18-02-2021 10 | 81 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG BT: 81
17-02-2021 77 | 65 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRÚNG BT: 65X2
16-02-2021 04 | 03 TRƯỢT | TRÚNG BT: 03
15-02-2021 87 | 16 TRƯỢT | TRƯỢT