THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 03-03-2021
02-03-2021 62 | 87 68 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG LÔ: 68X2
01-03-2021 86 | 78 59 TRÚNG LÔ: 86 | TRƯỢT
28-02-2021 98 | 77 98 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG ST: 77X2 98
27-02-2021 13 | 82 65 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG LÔ: 82
26-02-2021 00 | 04 32 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG LÔ: 04
25-02-2021 65 | 75 10 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 75
24-02-2021 15 | 22 88 TRÚNG ĐỀ: 15 | TRÚNG LÔ: 22
23-02-2021 10 | 58 98 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG ST: 58X2 98
22-02-2021 08 | 83 87 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG ST: 83 87
21-02-2021 07 | 85 69 TRÚNG ĐỀ: 07 | TRÚNG LÔ: 69X2
20-02-2021 30 | 89 09 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG ST: 89 09X2
19-02-2021 03 | 24 22 TRÚNG ĐỀ: 03X3 | TRÚNG ST: 24 22
18-02-2021 10 | 11 35 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRƯỢT
17-02-2021 77 | 33 84 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRÚNG LÔ: 33
16-02-2021 03 | 00 23 TRÚNG ĐỀ: 03 | TRÚNG ST: 00 23
15-02-2021 87 | 83 46 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 46