THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 03-03-2021
02-03-2021 67 | 72 71 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 71
01-03-2021 98 | 87 68 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 87X2 68X2
28-02-2021 76 | 33 36 TRÚNG SL: 76 | TRƯỢT
27-02-2021 87 | 67 04 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 67 04
26-02-2021 66 | 40 79 TRÚNG SL: 66X2 | TRÚNG XIÊN 2: 40 79
25-02-2021 01 | 75 97 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 75 97
24-02-2021 85 | 93 92 TRÚNG SL: 85X2 | TRÚNG LÔ: 93X2
23-02-2021 02 | 87 91 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 87 91
22-02-2021 18 | 67 72 TRÚNG SL: 18X2 | TRÚNG LÔ: 67
21-02-2021 59 | 09 13 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 13
20-02-2021 46 | 86 67 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 86 67
19-02-2021 21 | 18 78 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 18 78
18-02-2021 57 | 70 47 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 70 47X2
17-02-2021 74 | 69 37 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 69
16-02-2021 19 | 19 16 TRÚNG SL: 19 | TRÚNG XIÊN 2: 19 16
15-02-2021 82 | 86 70 TRÚNG SL: 82X2 | TRÚNG LÔ: 86X2