THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 03-03-2021
02-03-2021 562 TRƯỢT
01-03-2021 577 TRÚNG SVIP 3C: 577
28-02-2021 398 TRÚNG SVIP 3C: 398
27-02-2021 313 TRÚNG SVIP 3C: 313
26-02-2021 700 TRƯỢT
25-02-2021 855 TRÚNG SVIP 3C: 855
24-02-2021 315 TRÚNG SVIP 3C: 315
23-02-2021 110 TRÚNG SVIP 3C: 110
22-02-2021 808 TRƯỢT
21-02-2021 707 TRƯỢT
20-02-2021 130 TRƯỢT
19-02-2021 103 TRÚNG SVIP 3C: 103
18-02-2021 910 TRÚNG SVIP 3C: 910
17-02-2021 277 TRƯỢT
16-02-2021 603 TRƯỢT
15-02-2021 286 TRÚNG SVIP 3C: 286